Przyczepy ATLAS

Przyczepy ATLAS to przyczepy hamowane
o masie całkowitej do 3500 kg.
Trójstronne składanie kadłuba.

Przyczepy DELTA

Przyczepy Delta to przyczepy hamowane
o masie całkowitej do 2700 kg.
Wywrotka jednostronna.

Przyczepy PORTHOS

Przyczepy Porthos to przyczepy hamowane
o masie całkowitej 3500 kg.
Trójstronnie składany kadłub.