Chcesz kupić przyczepę?

Jak sprawdzić jaką przyczepę możesz holować swoim samochodem?

Rodzaje przyczep

Na naszym portalu posługujemy się następującą nomenklaturą:

Przyczepa jest pojazdem kołowym, nie posiada własnego silnika i jest przystosowana do ciągnięcia przez inny pojazd.

Przyczepy podzieliliśmy  na trzy typy:

  1. przyczepa bagażowa lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg, bez hamulca najazdowego
  2. przyczepa bagażowa ciężka  powyżej 750 kg, która musi obowiązkowo być wyposażona w hamulec najazdowy
  3. przyczepa bagażowa specjalistyczna, może być przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej do 750kg i powyżej ale nie przekraczającą 3500kg

Jeżeli posiadamy prawo jazdy kategorii B, uprawieni jesteśmy do holowania przyczepy bagażowej ekkiej.

Jednak trzeba się  upewnić o jakiej maksymalnej masie całkowitej  (DMC)

Jak to sprawdzić?

Do sprawdzenia masy całkowitej przyczepy, którą nasz pojazd może ciągnąć, holować, potrzebny będzie dowód rejestracyjny samochodu.

rubryce F.1 znajdziemy informacje o maksymalnej DMC (masie całkowitej pojazdu).

rubryce O.1 – o maksymalnej masie przyczepy z hamulcem,

A w rubryce O.2 – maksymalnej masie całkowitej przyczepy bez hamulca.

Wszystkie wartości podane są w kilogramach.

Jeżeli masa przyczepy będzie większa niż zapis w rubryce O.2, wtedy nasza przyczepa musi bezwzględnie być wyposażona w hamulec.

https://strefaprzyczep.com/jakie-prawo-jazdy/

Zapis w przepisach?

Od 19 stycznia 2013 roku przepisy dotyczące holowania przyczep dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B uległy zmianie i dały większe możliwości. Zmiana ta pozwala na kierowanie zespołem pojazdów o masie do 4250 kg.

Reasumując, nowe pojazdy mogą mieć masę całkowitą 3500 kg plus ciężar przyczepki bagażowej lekkiej 750 kg, co w efekcie daje 4250 kg.

Nowością jest wprowadzenie nowego uprawnienia – kategorii B96, która pozwala na kierowanie zespołem pojazdów o masie do 4250 kg bez względu na masę przyczepki pod warunkiem, że auto holujące ma o 33% większą masę niż holowana przyczepa.

Jeżeli chcemy holować przyczepę, to całkowita masa pojazdu w przypadku holowania przyczepy lekkiej nie może przekroczyć 4250 kg (3500 kg masa pojazdu + 750 kg masa przyczepki lekkiej).

W przypadku holowania przyczepy ciężkiej, czyli powyżej 750 kg, masa całkowita zestawu nie może być większa niż 3500 kg. Jeżeli wartość tę przekroczymy, niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy kategorii B+E.

Kolejnym ważnym elementem jest fakt, iż masa przyczepy musi być mniejsza od masy ciągnącego ją pojazdu, a całkowita długość zespołu nie może przekroczyć 18,75 m długości.

Posiadając jedynie prawo jazdy kategorii B, można pozwolić sobie na korzystanie także z cięższych przyczepek.

Każda przyczepa bagażowa inna niż lekka, a więc o DMC > 750 kg, musi być wyposażona w hamulec najazdowy.

To jednak nie koniec obostrzeń.

Prawo wymaga bowiem, aby hamulec przyczepy mógł zostać aktywowany z miejsca kierowcy pojazdu ciągnącego, a hamulec najazdowy tego wymogu nie spełnia.

W takim przypadku wprowadzony został współczynnik DMC pojazdu ciągnącego do DMC przyczepy z hamulcem najazdowym, którego wartość wynosić musi co najmniej 1,33:1.

Najpierw należy więc podzielić DMC pojazdu ciągnącego przez 1,33, aby dowiedzieć się, od jakiej wartości DMC przyczepki z hamulcem nasz pojazd będzie o 33% cięższy, spełniając w ten sposób proporcję 1,33:1.

Dla przyczep bagażowych ciężkich obowiązuje obostrzenie bez żadnych wyjątków i w przypadku prawa jazdy kategorii B, maksymalna Dopuszczalna Masa Całkowita zespołu pojazdów, a więc auta i przyczepy, wynosić może 3500 kg.

Chcąc ciągnąć jeszcze cięższe przyczepy, należy uzyskać wymagane uprawnienia.

 Jak prędkość dopuszczalna pojazdu holującego przyczepę na polskich drogach?

Przy ciągnięciu przyczepy zmianie ulega dopuszczalna prędkość jazdy zestawu samochód+przyczepa.

W przypadku poruszania się:

  1. poza obszarem zabudowanym drogą jedno jezdniową dopuszczalna prędkość wynosi 70 km/h,
  2. poza obszarem zabudowanym drogą dwujezdniową dopuszczalna prędkość wynosi 70 km/h,
  3. na drodze ekspresowej jedno jezdniowej prędkość wynosi 80 km/h i jest ona niezmienna w przypadku drogi ekspresowej dwujezdniowej, a nawet autostrady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Pamiętajmy, że podczas poruszania się autem z przyczepą droga hamowania znacznie się wydłuża, a komfort podróży zmienia się wraz z ciężarem ciągniętej przez nas przyczepy.

VIATOLL

 

Jeżeli zestaw: samochód o DMC 3500 kg i ciągnie przyczepę bagażową lekką o maksymalnej DMC 750 kg, to będziemy musieli uiścić opłatę VIATOLL.

Ta zasada nie obowiązuje, gdy masa zestawu jest mniejsza lub równa 3500 kg.

PI