REJESTRACJA PRZYCZEPKI MARKI SAM

SAM – pojazd wykonany samodzielnie lub w warsztacie. Pojazd marki SAM powstaje w jednostkowej produkcji poprzez zbudowanie go od podstaw lub też poprzez gruntową przebudowę pojazdu seryjnego.

Od 21 czerwca 2014 roku zmieniły się dotychczasowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów w tym przyczep typu SAM.

Pierwsza rejestracja przyczepy marki SAM wyprodukowanej w Polsce wymaga dowodu własności oraz dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Takie dopuszczenie pojazdu uzyskuje się po poddaniu przyczepy badaniu technicznemu, w uprawnionych stacjach:

– Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka,

– Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal Sp. z o.o., ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała,

– Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Laboratorium Badawcze w Kłudzienku, 05-824 Kłudzienko,

– Przemysłowy Instytut Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa,

– Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301Warszawa.

Jednostkowe badanie dopuszczające przyczepę do ruchu jest skomplikowane i przypomina badanie przy nadawaniu homologacji. Przyczepa jest sprawdzana pod wieloma kątami. Koszt takiego badania to około 3000 zł. W przypadku pozytywnej decyzji stacja wykonująca badanie wystawia sprawozdanie z badania. Z takim dokumentem udajemy się do Transportowego Dozoru Technicznego, gdzie czeka nas stała opłata 800 zł. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego po weryfikacji dokumentów i stwierdzeniu ich poprawności wydaje decyzję o uzyskaniu dopuszczenia jednostkowego.

Z taką decyzją udajemy się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania, gdzie dokonujemy standardowej rejestracji.