Przepisy uprawniające do kierowania

Przyczepy do samochodów osobowych nie są zbyt popularne w naszym kraju, ale coraz więcej użytkowników czterech kółek docenia zalety przyczep, czy to bagażowych czy kempingowych, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę jakich uprawnień potrzebuje by legalnie móc taki zestaw prowadzić.

Istnieje przekonanie, że do małych przyczepek bagażowych wystarczy zwykłe prawo jazdy kategorii B, a do większych przyczep potrzebne będzie wyrobienie dodatkowej kategorii E. Zasadniczo jest to prawdą, jednak wszystkie zagadnienia dotyczące uprawnień do prowadzenia pojazdów znajdziemy w Kodeksie Drogowym, w tym przepisy prawne dotyczące prowadzenia przyczep za samochodami osobowymi.

W rozdziale 5- oddział 4- artykuł 62 znajdujemy:

• „ 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:

• samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;” Dalej czytamy czwarty rozdział, oddział pierwszy i artykuły od 87 do 100.

 W artykule 88.-2. widzimy: „Prawo jazdy uprawnia do kierowania:(…)

• 3. kategorii B: (…)

• b. pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t”.

Dalej:

• „3. Prawo jazdy:

• 3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką”.

W przypadku uprawnień kategorii B maksymalna masa jaką może mieć zespół pojazdów, to 4250 kg. Taki zespół pojazdów składać się będzie samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i przyczepka lekka, to znaczy taka której masa całkowita nie przekracza 750 kg. Lekka przyczepka nie musi być wyposażona w  hamulce, o ile jej masa jest dwukrotnie mniejsza od masy własnej pojazdu ją ciągnącego.                                                                                              Przyczepki o masie powyżej 750 kg muszą być wyposażone w hamulce najazdowe, aktywowane w momencie hamowania samochodu o ile jej dopuszczalna masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy samochodu – holownika. Znajdziemy też zapis dotyczący masy samochodu i przyczepy. Samochód ciągnący przyczepę musi być o 33 proc. cięższy od przyczepy. W praktyce oznacza to że na przykład samochód o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 1330 kg może ciągnąc hamowaną przyczepę o DMC 1000 kg. Nie dotyczy to przyczep, w których hamulce uruchamiane są z miejsca kierowcy. Wtedy DMC przyczepy może być równe DMC samochodu. Należy też pamiętać, że ogranicza nas przepis, iż zespół samochód – przyczepa nie może przekroczyć DMC 3500 kilogramów. Jeśli wartość ta zostanie przekroczona obowiązuje nas kategorii B+E prawa jazdy. Tutaj też pamiętamy, że ogranicza nas przelicznik: 1,33 DMC samochodu w stosunku do przyczepy z hamulcami najazdowymi. Wśród niektórych  kierowców występuje przekonanie, że do ciągnięcia przyczepy dwuosiowej wymagane jest prawo jazdy kategorii B+E.  Nie jest to prawdą ponieważ żaden przepis nie wiąże ilości osi takiego pojazdu z określoną kategorią prawa jazdy.                                 Najważniejszym wyznacznikiem jest dopuszczalna masa całkowita przyczepy i zestawu samochód – przyczepa.                                                               

Dla przykładu zestaw złożony z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 2150 kg i przyczepy o masie 1100 kg wymagać będzie od kierującego jedynie prawa jazdy kategorii B. Przyczepy lekkie, a więc takie o masie do 750 kg również mogą być wyposażone w dwie osie i hamulce najazdowe. Można je zatem holować samochodem o masie całkowitej do 3500 kg. Interesującym faktem jest iż, prawo jazdy kategorii B+E pozwala prowadzić pojazd którego łączna masa sięgać  oże może 7 t. Taki wybieg zastosować możemy, gdy samochód o DMC do 3500kg jest holownikiem naczepy. Takie zestawy możemy spotkać w kilku europejskich krajach m.in. w Holandii i Szwajcarii. Jako ciągniki siodłowe najczęściej spotykamy wtedy specjalnie przerobione samochody dostawcze i przeznaczone do nich naczepy. Mają one hamulce pneumatyczne i inny osprzęt znany z dużych samochodów, jednak  z racji ich nietypowej konstrukcji a co za tym idzie wysoką ceną nie są popularne w naszym kraju. Kategorie C1 i D1 nie są zbyt popularne wśród kierowców. Jednak ich specyficzne obostrzenia co do holowania przyczep warte są odnotowania. Wedle Prawa o ruchu drogowym i wspomnianego art. 88 punkt 2 ustęp 6 i 8:

„6. kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

(…)

8. kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym”.

Jeśli zaś kategorie te będziemy chcieli połączyć dodatkowo z kategorią E, będziemy musieli spełnić niniejsze warunki:

„11. kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;

12. kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.” Kategoria C+E uprawnia nas do kierowania zespołem pojazdów składającym się z samochodu ciężarowego (DMC>3,5 t) i przyczepy lub naczepy o łącznej, dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 40 t. Kierowca legitymujący się prawem jazdy kategorii C+E, podobnie jak B+E, uprawniony jest też do prowadzenia ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą lub nie więcej niż dwiema przyczepami.